Kənd təsərrüfatı zəncirləri

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    Kənd Təsərrüfatı Zəncirləri, Tip S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627, CA39, 216BF1

    “S” tipli polad kənd təsərrüfatı zəncirləri boş bir yan lövhəyə malikdir və tez-tez toxum səpən maşınlarda, biçin avadanlıqlarında və liftlərdə görünür. Biz onu təkcə standart zəncirdə deyil, həm də kənd təsərrüfatı maşınlarının kənarda qaldığı bəzi hava şəraitinə tab gətirmək üçün sinklə örtülmüş halda daşıyırıq. Döküm ayrıla bilən zəncirinin “S” seriyalı zəncirlərdən biri ilə əvəzlənməsi də adi hala çevrilib.