Döküm zəncirlər

  • Cast Chains, Type C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Tökmə zəncirlər, C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Tökmə zəncirləri tökmə keçidlərdən və istiliklə işlənmiş polad sancaqlardan istifadə edərək istehsal olunur. Onlar materialın zəncir birləşməsindən asanlıqla çıxmasına imkan verən bir qədər böyük boşluqlarla dizayn edilmişdir. Tökmə zəncirləri kanalizasiya, su filtrasiyası, gübrə emalı, şəkər emalı və tullantı ağaclarının daşınması kimi müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur. Onlar əlavələrlə asanlıqla əldə edilə bilər.