Oldham muftaları

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Oldham Muftalar, Korpus AL, Elastik PA66

    Oldham muftaları mexaniki güc ötürmə birləşmələrində sürücülük və idarə olunan valları birləşdirmək üçün istifadə olunan üç hissəli çevik val muftalarıdır. Çevik şaft muftaları birləşdirilmiş vallar arasında baş verən qaçılmaz yanlış hizalanmaya qarşı çıxmaq və bəzi hallarda şoku udmaq üçün istifadə olunur. Material: Uublar alüminiumdan, elastik korpus PA66-dadır.