Konveyer zəncirləri

  • Conveyor Chains, including M, FV, FVT, MT Series, also with Attachments, and Double Pith Conveyor Chians

    M, FV, FVT, MT seriyası daxil olmaqla konveyer zəncirləri, həmçinin qoşmalarla və ikiqat çuxurlu konveyer çəngəlləri

    Konveyer zəncirləri yemək xidməti və avtomobil hissələri kimi müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur. Tarixən avtomobil sənayesi anbar və ya istehsal obyekti daxilində müxtəlif stansiyalar arasında ağır yüklərin bu cür daşınmasının əsas istifadəçisi olmuşdur. Möhkəm zəncirli konveyer sistemləri məhsulları fabrikdən kənarda saxlamaqla məhsuldarlığı artırmaq üçün sərfəli və etibarlı üsul təqdim edir. Konveyer zəncirləri müxtəlif ölçülərdə olur, məsələn, Standart diyircəkli zəncir, cüt pilləli diyircəkli zəncir, qutu konveyer zənciri, paslanmayan polad konveyer zəncirləri - C tipli və nikel örtüklü ANSI konveyer zəncirləri.