Düz boşqablı qısa addımlı dəqiq diyircəkli zəncir (AB seriyası)