SM aralayıcı muftalar

  • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

    SM Aralayıcı Muftalar, Tip SM12~SM35

    GL SM seriyası aralayıcılar F Series Təkər Muftaları və MC Konus Halqa Muftaları ilə birləşdirilə bilər ki, idarəedici və ya idarə olunan maşının montajını pozmadan idarə olunan və ya idarə olunan valları hərəkət etdirərək texniki xidmətin daha səmərəli olduğu Spacer dizaynını təmin etmək olar.